Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.: ,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4 Obręb 4004 Dąbie 4

 

Data publikacji: 04-01-2023

Termin składania ofert: 28-02-2023

Status: Aktualne

 

W ramach realizacji projektu Podniesienie konkurencyjności firmy POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez budowę Inteligentnego portu jachtowego – Marina Yacht Residence Szczecin o numerze NORW.19.01.02-32-0012/22., POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na zamówienie obejmujące roboty budowlane oraz dostawy „Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.: ,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4

Dokumnetacja przetargowa jest umieszczona na portalu:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141325

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 003-005965, data przekazania: 30.12.2022 r., data publikacji: 04.01.2023 r.

Pliki do pobrania

KOMPLEKSOWA BUDOWA POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I CENTR LOGISTYCZNYCH

Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji obiektów logistycznych i magazynowych.
Posiadamy bogate doświadczenie w budowie infrastruktury dla węzłów logistycznych, terminali magazynów cross-dock jak również obiektów specjalnego składowania w kontrolowanych warunkach jak mroźnie lub chłodnie.
Wyróżnia nas kompleksowość działania. Oferujemy naszym klientom projektowanie, generalne wykonawstwo oraz zarządzanie projektem. Projekty dopasowane są do potrzeb produkcyjnych oraz magazynowania w warunkach kontrolowanych. Ponadto ze względu na to, że jesteśmy właścicielem terenów zapewniamy Klientom szeroki zakres możliwości w kwestii dostosowania oraz adaptacji budynków do potrzeb działalności.
Zaprojektujemy i wybudujemy obiekt dostosowany do Państwa potrzeb w dogodnej dla Państwa lokalizacji.
Zapraszamy do współpracy!
Polino Marszałek
Spółka Komandytowa
ul. Pomorska 112 A
70-812 Szczecin, Polska
NIP 9860232720
tel: +48 91 400 00 14
e-mail: biuro@polino.eu