Ogłoszenia nr 2023-47255-171903 na wybór wykonawcy zadania pn.
,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4, Obręb 4004 Dąbie 4

Data publikacji: 04-09.2023  |  Termin składania ofert: 13.10.2023 r |  Status: aktualne

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.: ,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4 Obręb 4004 Dąbie 4

Data publikacji: 04-01-2023  |  Termin składania ofert: 28-02-2023  |  Status: unieważnione

W ramach realizacji projektu Podniesienie konkurencyjności firmy POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez budowę Inteligentnego portu jachtowego – Marina Yacht Residence Szczecin o numerze NORW.19.01.02-32-0012/22., POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na zamówienie obejmujące roboty budowlane oraz dostawy „Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.: ,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 003-005965, data przekazania: 30.12.2022 r., data publikacji: 04.01.2023 r.

Pliki do pobrania

KOMPLEKSOWA BUDOWA POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I CENTR LOGISTYCZNYCH

Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji obiektów logistycznych i magazynowych. Posiadamy bogate doświadczenie w budowie infrastruktury dla węzłów logistycznych, terminali magazynów cross-dock jak również obiektów specjalnego składowania w kontrolowanych warunkach jak mroźnie lub chłodnie. Wyróżnia nas kompleksowość działania. Oferujemy naszym klientom projektowanie, generalne wykonawstwo oraz zarządzanie projektem. Projekty dopasowane są do potrzeb produkcyjnych oraz magazynowania w warunkach kontrolowanych. Ponadto ze względu na to, że jesteśmy właścicielem terenów zapewniamy Klientom szeroki zakres możliwości w kwestii dostosowania oraz adaptacji budynków do potrzeb działalności. Zaprojektujemy i wybudujemy obiekt dostosowany do Państwa potrzeb w dogodnej dla Państwa lokalizacji.
Zapraszamy do współpracy!

Supported by a Grant from the people of Norway

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez budowę Inteligentnego portu jachtowego – Marina Yacht Residence Szczecin

Wartość projektu: 17 387 635,61 zł

Dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021: 8 481 773,46 zł

Przedmiotem projektu jest budowa inteligentnej, ekologicznej mariny będącej przykładem zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych. W ramach projektu powstanie nowoczesny, semiautonomiczny port jachtowy, w dużej mierze bezobsługowy, położony nad jeziorem Dąbie, w Szczecinie, w bezpośrednim sąsiedztwie zieleni i nowopowstających obiektów mieszkalnych.

W ramach projektu zostaną zastosowane innowacyjne technologie oraz rozwiązania ekologiczne, sprzyjające zachowaniu zrównoważonego środowiska. W ramach projektu zostanie wybudowany nowy, falochronowy pomost stały oraz posadowione pomosty pływające, zmodernizowane istniejące nabrzeże i jeden pomost stały, marina zostanie wyposażona w eko oczyszczalnię ścieków z ekosanitariatami, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, system zapobiegania tworzenia lodu w zimie w basenie portowych de-icer, monitoring, semiautomatyczny system zarządzania mariną (licencja). W planowanym porcie jachtowym zostaną zastosowane innowacyjne eko-rozwiązania w zakresie poboru energii i oczyszczania ścieków. Projektowana marina będzie zasilana w energię elektryczną i ciepło dzięki wykorzystaniu fotowoltaiki i pomp ciepła. Dzięki temu osiągnięte zostaną cele związane ograniczeniem emisji CO2 i poborem energii elektrycznej

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

⦁ innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca
⦁ integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa
⦁ środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna
⦁ kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa
⦁ sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Wspólnie działamy na rzecz Europy

zielonej,

konkurencyjnej

i sprzyjającej integracji społecznej.

Polino Marszałek
Spółka Komandytowa
ul. Pomorska 112 A
70-812 Szczecin, Polska
NIP 9860232720
tel: +48 91 400 00 14
e-mail: biuro@polino.eu